Kalendarz

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021 Publicznej Szkoły Podstawowej nr 28 im. Jana Pawła II w Wałbrzychu

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. nr 46, poz. 432 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603 ze zm.)

 

I semestr: 1.09.2020 – 15.01.2021

Wrzesień 1 września 2020 – rozpoczęcie roku szkolnego (sprawy organizacyjne)

2 – 7 września – zebrania z rodzicami

Październik 15 października – konsultacje dla rodziców
Listopad 5 listopada – konsultacje dla uczniów

12 listopada – konsultacje dla rodziców

17,18,19 listopada – zebrania profilaktyczne

26 listopada – konsultacje dla uczniów

do 30 listopada – poinformowanie rodziców (przez MobiDziennik) o aktualnych zagrożeniach oceną niedostateczną semestralną

Grudzień 10 grudnia – konsultacje dla uczniów

15-17 grudnia – zebrania świąteczne z rodzicami

22 grudnia – zakończenie wystawiania ocen semestralnych

23-31 grudnia – zimowa przerwa świąteczna

Styczeń 26 – 28 stycznia – wywiadówki w klasach I-VIII

4-15 stycznia – ferie zimowe

II semestr: 18.01.2021 – 25.06.2021
Luty
Marzec 4 marca – konsultacje dla rodziców

25 marca – konsultacje dla rodziców

Kwiecień 1-6 kwietnia  wiosenna przerwa świąteczna

13,14,15 kwietnia – zebrania z rodzicami

Egzamin ósmoklasisty 25 maja 2021     j. polski

26 maja 2021    matematyka

27 maja 2021    j. angielski

Maj – Czerwiec

 

11 -13 maja – zebrania z rodzicami

21 maja – konsultacje dla rodziców oraz poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych

25-27 maja – dni wolne od zajęć dydaktycznych dla klas I-VII

16 czerwca – zakończenie wystawiania ocen rocznych

15 – 17 czerwca – zebrania z rodzicami – podsumowanie pracy wychowawczej

  25 czerwca – zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

……..WAKACJE!!!

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28 im. Jana Pawła II w Wałbrzychu zastrzega sobie prawo do wszelkich zmian w kalendarzu szkolnym.

Archiwalny kalendarz szkolny znajduje się tutaj ⇒ Kalendarz szkolny 2019-2020