Kalendarz

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022 Publicznej Szkoły Podstawowej nr 28 im. Jana Pawła II w Wałbrzychu

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. nr 46, poz. 432 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603 ze zm.)

 

I semestr: 1.09.2021 – 31.01.2022

Wrzesień 1 września 2021 – rozpoczęcie roku szkolnego

2 – 3 września – spotkania informacyjne z rodzicami (org. szczepień dla uczniów w wieku 12-18 lat)

6-9 września– zebrania z rodzicami ( sprawy organizacyjne)

30 września– zebranie informacyjne na temat egzaminu ósmoklasisty dla rodziców  klas VIII

Październik 7  października – konsultacje indywidualne dla rodziców
Listopad 12 listopada – dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

17,18, listopada – zebrania z rodzicami – wywiadówka  profilaktyczna

Grudzień 2 grudnia – konsultacje indywidualne dla rodziców

15-16 grudnia – zebrania świąteczne

20 grudnia –  (poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych)

23-31 grudnia – zimowa przerwa świąteczna

Styczeń 7 stycznia- dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

13 stycznia – konsultacje indywidualne dla rodziców

20 stycznia – zakończenie wystawania ocen semestralnych

27 stycznia– wywiadówka podsumowująca pracę w I semestrze

31 stycznia – 13 lutego – ferie zimowe

 

II semestr: 1.02.2022 – 24.06.2022

Luty
Marzec 10 marca – konsultacje indywidualne  dla rodziców
Kwiecień 14-19  kwietnia – wiosenna przerwa świąteczna
Maj 2 maja – dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 5 maja – zebrania z rodzicami

 19 maja – konsultacje indywidualne  dla rodziców-(poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych)

Egzamin ósmoklasisty

 24 maja 2022  –   j. polski

 25 maja 2022  – matematyka

 26 maja 2022  –  j. angielski

24-26 maja – dni wolne od zajęć dydaktycznych dla klas I-VII

Czerwiec

 

2 czerwca – konsultacje indywidualne dla rodziców,

14 czerwca –zebrania z rodzicami

15 czerwca – zakończenie wystawiania ocen rocznych

  24 czerwca – zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

……..WAKACJE!!!

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28 im. Jana Pawła II w Wałbrzychu zastrzega sobie prawo do wszelkich zmian w kalendarzu szkolnym.

Archiwalny kalendarz szkolny znajduje się tutaj ⇒ Kalendarz szkolny 2019-2020