Kalendarz

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024 Publicznej Szkoły Podstawowej nr 28 im. Jana Pawła II w Wałbrzychu

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. nr 46, poz. 432 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603 ze zm.)

 

I semestr: 04.09.2023 – 28.01.2024 

Wrzesień 4 września– rozpoczęcie roku szkolnego

7 września– zebrania z rodzicami- zebranie organizacyjne

Październik  
Listopad 9 listopada – zebrania z rodzicami – wywiadówka profilaktyczna
Grudzień 13 – 14 grudnia – zebrania świąteczne

23- 31 grudnia – zimowa przerwa świąteczna

Styczeń 20 grudnia   – poinformowanie o przewidywanych ocenach                                      niedostatecznych

10 stycznia – zakończenie wystawiania ocen semestralnych

15 – 28 stycznia  – ferie zimowe

   

II semestr: 29.01.2024-21.06.2024

Luty 1 lutego – wywiadówka podsumowująca pracę w I semestrze
Marzec 14 marca – zebrania z rodzicami – wywiadówka profilaktyczna

28 marca – 2 kwietnia – wiosenna przerwa świąteczna

Kwiecień  
Maj 2 maja – dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

23 maja– zebrania z rodzicami 

24 maja – poinformowanie o przewidywanych rocznych  ocenach niedostatecznych

Egzamin ósmoklasisty

 – 14 maja 2024- j. polski

 – 15 maja 2024-  matematyka

 – 16 maja. 2024-  j. angielski

 14- 16 maja dni wolne od zajęć dydaktycznych dla klas I-VII

 

Czerwiec

 

3 czerwca – poinformowanie o przewidywanych ocenach rocznych

13 czerwca – zebrania z rodzicami – podsumowanie pracy wychowawczej

13 czerwca – zakończenie wystawiania ocen rocznych

21 czerwca – zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych

   

……..WAKACJE!!!

Godziny dostępności  nauczycieli dla rodziców w godz. 15 00 – 16.00

28.09.2023                                    19.10.2023                              30.11.2023

15.02.2024                                      4.04.2024                              

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28 im. Jana Pawła II w Wałbrzychu zastrzega sobie prawo do wszelkich zmian w kalendarzu szkolnym.