Kalendarz szkolny

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/20

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. nr 46, poz. 432 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603 ze zm.)

 

I semestr: 1 września 2019 – 31 stycznia 2020

Wrzesień 5 września       – zebrania z rodzicami – zebranie organizacyjne

26 września     – konsultacje dla uczniów

Październik 3  października – konsultacje dla rodziców

24 października – konsultacje dla uczniów

Listopad 7 listopada      – zebrania z rodzicami – wywiadówka profilaktyczna

14  listopada   – konsultacje dla uczniów

Grudzień 12 grudnia      – konsultacje dla uczniów

18 grudnia      – spotkanie integracyjne uczniów i rodziców z kl. I-III

19 grudnia      – spotkania integracyjne uczniów i rodziców z kl. IV-VIII

do 20 grudnia – przekazanie informacji o  ewentualnych zagrożeniach semestralną oceną  niedostateczną (mobidziennik)

23-31 grudnia 2019 – przerwa świąteczna

Styczeń 16 stycznia      – konsultacje dla rodziców

23 stycznia      – konsultacje dla uczniów

29 stycznia      – zakończenie wystawiania semestralnych ocen

   

II semestr: 1 lutego – 26 czerwca 2020

Luty 10-23 lutego 2020 – ferie zimowe

5 lutego           – wywiadówka dla klas I-III – podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej

6 lutego           – wywiadówka dla klas IV-VIII – podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej

Marzec 9-14 kwietnia 2020 – wiosenna przerwa świąteczna
Zdalne nauczanie Od 16.03.2020 
Egzamin ósmoklasisty 1. J. polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) g. 9:00

2. Matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) g. 9:00

3. J. angielski – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) g. 9:00

Maj – Czerwiec

 

od 25 maja – konsultacje dla uczniów klas IV-VIII odbywają się na terenie szkoły w godzinach 14:00-15:00 według harmonogramu znajdującego się na stronie szkoły w zakładce Konsultacje dla uczniów w czasie zdalnego nauczania. Konsultacje odbywają się po wcześniejszym umówieniu się ucznia z nauczycielem.

15 czerwca – zakończenie wystawiania ocen rocznych

18 czerwca – wywiadówka online podsumowująca pracę dydaktyczno – wychowawczą klasy

Konsultacje dla rodziców w każdy czwartek w godzinach 14:00-16:00 za pomocą dziennika elektronicznego lub online.

  26 czerwca – zakończenie roku szkolnego 2019/20

 

Archiwalny kalendarz szkolny znajduje się tutaj ⇒ Kalendarz szkolny