Kalendarz

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023 Publicznej Szkoły Podstawowej nr 28 im. Jana Pawła II w Wałbrzychu

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. nr 46, poz. 432 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603 ze zm.)

 

I semestr: 1.09.2022 – 31.01.2023 

Wrzesień 1 września 2022 – rozpoczęcie roku szkolnego

15 września – zebrania z rodzicami

29 września – zebranie informacyjne na temat egzaminu ósmoklasisty dla rodziców klas VIII

Październik 31 października – dodatkowy dzień wolny od zajęć dydakycznych
Listopad 17 listopada – zebrania z rodzicami – wywiadówka profilaktyczna
Grudzień 14 – 15 grudnia – zebrania świąteczne

23-31 grudnia – zimowa przerwa świąteczna

Styczeń 5 stycznia – poinformowanie o przewidywanych ocenach niedostatecznych

31 stycznia – zakończenie wystawiania ocen semestralnych

   

II semestr: 1.02.2023-23.06.2023

Luty 8-9 lutego – wywiadówka podsumowująca pracę w I semestrze

13-26 lutego – ferie zimowe

Marzec 16 marca – 15:30-16:30 konsultacje dla rodziców
Kwiecień 6-11 kwietnia – wiosenna przerwa świąteczna

20 kwietnia – zebrania z rodzicami

Maj 2 maja – dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

18 maja – poinformowanie o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych

Egzamin ósmoklasisty

   23 maja 2023 –   j. polski

  24 maja 2023 – matematyka

 25 maja 2023 –  j. angielski

23-25 maja – dni wolne od zajęć dydaktycznych dla klas I-VII

 

Czerwiec

 

9 czerwca – dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

13 czerwca – zakończenie wystawiania ocen rocznych

15 czerwca – zebrania z rodzicami – podsumowanie pracy wychowawczej

23 czerwca – zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

   

……..WAKACJE!!!

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28 im. Jana Pawła II w Wałbrzychu zastrzega sobie prawo do wszelkich zmian w kalendarzu szkolnym.