Sekretariat

SEKRETARZ SZKOŁY
Robert Czajkowski
Sekretariat szkoły czynny codziennie,
od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.30 – 14.30