Projekty

PROJEKTY REALIZOWANE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021:

1. SZCZĘŚLIWA  TRZYNASTKA – NAUCZANIE EKSPERYMENTALNE W 13 PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W WAŁBRZYCHU 

2. SZKOLNE MŁODZIEŻOWE OŚRODKI KOSZYKÓWKI

Szkolne Młodzieżowe Ośrodki Koszykarskie „SMOK” to ogólnopolski projekt PZKOSZ i Ministerstwa Sportu. Unikalny projekt szkoleniowy koszykarskich ośrodków w oparciu o współpracę z klubami sportowymi, które w ostatnich  latach najlepiej szkoliły młodzież. Projekt jest realizowany w szkołach podstawowych i obejmuje szkoleniem chłopców z klas I-V.  Uczniowie są podzieleni na grupy wiekowe i biorą udział w dwóch połtoragodzinnych  treningach tygodniowo. W trakcie szkolenia opanowują podstawy gry w koszykówkę oraz zostaje zaszczepione im  zamiłowaniem do tej gry. Młodzi adepci basketu w trakcie szkolenia mają możliwość spotkać się z profesjonalnymi zawodnikami i doskonalić swoje umiejętności w lokalnych klubach sportowych.

3. SZKOLNY KLUB SPORTOWY

W Publicznej Szkole Podstawowej nr 28w Wałbrzychu realizowany jest program SKS, który stwarza przestrzeń do dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego .

Kółko sportowe motywuje do podejmowania aktywności fizycznej, skupiając się w szczególności na dzieciach i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym oraz nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym. Zajęcia prowadzone w ramach Programu SKS odbywają się w 60-minutowych jednostkach treningowych, dwa razy w tygodniu, w grupie 15 osobowej.

4. AKADEMIA BEZPIECZNEGO PUCHATKA

Akademia Bezpiecznego Puchatka to ogólnopolski program edukacyjny skierowany do uczniów klas I szkół podstawowych, obejmujący tematykę związaną z bezpieczeństwem dzieci w czterech sferach: na drodze, w domu, w szkole oraz w Internecie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY

,,Kubusiowi Przyjaciele Natury” to jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla szkół podstawowych klas 1-3 poświęcony tematyce ekologicznej, organizowany przez markę Kubuś realizowany w roku szkolnym 2020/21.

Jego celem była proekologiczna edukacja dzieci już od najmłodszych lat oraz troska o środowisko naturalne, poznanie podstawowych zasad ekologii, dowiedzenie się, dlaczego warto jeść owoce i warzywa.

6. Pho3nix Active School

Pho3nix Foundation to organizacja społeczna prowadząca szereg inicjatyw edukacyjnych i społecznych, których celem jest popularyzacja aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Ponadto na całym świecie wspiera najbardziej uzdolnione sportowo dzieci, dla których ograniczenia materialne są główną barierą w realizacji marzeń i mistrzowskiej kariery.

Celem fundacji jest stworzenie globalnego systemu profesjonalnego wspierania najbardziej utalentowanych sportowo dzieci, niezależnie od barier związanych z ich sytuacją materialną, społeczną i miejscem zamieszkania.

Pho3nix Foundation jest przedsięwzięciem non profit i nie czerpie żadnych korzyści finansowych na żadnym etapie kariery swoich podopiecznych.

W ramach działań Fundacji Pho3nix na rzecz rozwoju sportu wśród uczniów, PSP28 w Wałrzychu dołączyła do udziału w projekcie Pho3nix Active School – akcji pod patronatem Polskiego Komitetu Olimpijskiego (PKOL), która składa się ze sportowych wyzwań podczas których uczniowie będą wygrywali nagrody rzeczowe dla siebie oraz finansowe dla swojej szkoły.

 

 

 

7. Przygody kota Ciepłosława

Celem programu Przygody kota Ciepłosława było przybliżenie dzieciom tematu ciepła, jego powstania oraz oszczędzania. W ramach programu dzieci nabyły wiedzę z zakresu ekologii. Program ma na celu budowanie świadomości ekologicznej u najmłodszych dzieci, przekazywanie wiedzy o tym, jak powstaje ciepło i skąd się bierze prąd. Uczniowie zdobyli wiedzę z zakresu sposobów wytwarzania ciepła, energii elektrycznej oraz możliwości jej oszczędzania.

8. Międzynarodowy projekt edukacyjny Kreatywne Prace Plastyczne

Międzynarodowy projekt edukacyjny „Kreatywne prace plastyczne” – głównymi celami projektu jest wspieranie harmonijnego rozwoju dzieci poprzez twórcze działania plastyczne oraz inicjowanie i popularyzowanie kreatywnych zabaw i dziecięcej twórczości plastyczne- Uzyskanie Certyfikatów dla grup świetlicowych

9. Ogólnopolski projekt edukacyjny PrzyGOTUJMY Lepszy Świat

Ogólnopolski projekt edukacyjny „Przygotujmy lepszy świat” – celem jest pokazanie dzieciom, że ich codzienne wybory żywieniowe mają znaczenie dla nich i dla naszej planety- Otrzymanie plakatów promujących zdrowe odżywianie, nasion ziół i warzyw.

10. Program edukacyjny „Mamo, tato, nie pal przy mnie, proszę”

Program realizowany w kl.1 – 3 ma charakter profilaktyczny i ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy – klasy I – III

Efekt: Wykształcenie świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy

11. Projekt własny  „Z książką w plecaku”

Projekt własny  „Z książką w plecaku” – działania mające na celu propagowanie wśród dzieci czytelnictwa, zachęcanie do zabierania książek na wycieczki i wakacje, stworzenie rankingu książek do plecaka. W ramach realizacji projektu odbyły się dwa wyjścia do Biblioteki pod Atlantami, czytanie dzieciom  na teamsie przez aktorkę a w bibliotece szkolnej przez panią Dyrektor, czytanie na trawie w parku – klasy I – III

Efekt: Uczniowie dowiedzieli się, że czytać można nie tylko w domu, ale w każdym dowolnym miejscu. Zostali zachęceni do czytania

12. Akademia Dobrych Manier

Akademia Dobrych Manier – nauka zasad dobrego wychowania i zachowania w rożnych sytuacjach – pisanie życzeń, zasady kulturalnej rozmowy, sztuka dzielenia się z innymi, zwroty grzecznościowe, estetyka pisma, składanie życzeń, sposób siedzenia przy stole, posługiwanie się sztućcami, estetyka jedzenia, przyjmowanie gości i prezentów, konieczność mówienia prawdy, korespondencja mailowa, sms – owa, życzliwość na co dzień, radzenie sobie z uczuciami, zachowanie się w miejscu publicznym, wręczanie kwiatów, pomoc w rodzinie. Klasy III

Efekt: Obserwując postawy uczniów, na co dzień dało się zauważyć częste stosowanie zwrotów grzecznościowych.

13. Od grosika do złotówki

Od grosika do złotówki – program wprowadzający dzieci w tematy związane z przedsiębiorczością – poznanie różnych sposobów oszczędzania pieniędzy oraz bezpieczne lokowanie pieniędzy, jak racjonalnie wydawać pieniądze, w jaki sposób wydawać pieniądze nie ulegając wpływom reklam. Klasy III

Efekt: Uczniowie poznali tajniki ekonomii i finansów, wiele terminów związanych z w/w dziedzinami,  sposoby samodzielnego zarabiania pieniędzy, oszczędzania w różnych dziedzinach codziennego życia, planowania wydatków oraz racjonalnego wydawania pieniędzy.

14. Europejski Tydzień Kodowania

Europejski Tydzień Kodowania – kreatywność, rozwiązywanie problemów i współpracę poprzez programowanie i inne działania związane z technologią. Główną ideą stojącą za wydarzeniem jest promowanie programowania poprzez pokazywanie młodzieży i dorosłym sposobów na realizację pomysłów przy pomocy kodu, rozwiewanie wątpliwości i mitów otaczających

Efekt: Poznanie przez uczniów podstawowych zasad związanych z kodowaniem i programowaniem

15. Szkoła do hymnu

Szkoła do hymnu – inicjatorem akcji jest Minister Edukacji Narodowej Edukacji oraz Rada Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej. Celem inicjatywy jest zachęcenie dzieci i młodzieży do wspólnego przeżywania Narodowego Święta Niepodległości oraz kształtowanie szacunku wobec polskich symboli narodowych

16. Projekt MEN „Razem na święta”

Projekt MEN „Razem na święta” – celem jest zarówno zachęcenie uczniów do niesienia pomocy innym, jak również budowanie wspólnot i więzi międzypokoleniowych.

Efekt:  wykonanie kartek z życzeniami świątecznymi i przekazanie ich podopiecznym Domu Seniora

17. Przystań w sieci

Udział w projekcie edukacyjnym „Przystań w sieci” dotyczącym odpowiedzialnego korzystania z internetu, ochrony własnego wizerunku w sieci i bezpieczeństwa online. Projekt objęty jest honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Klasy VIII

Efekt: Zdobycie wiedzy pozwalającej bezpieczniej korzystać z internetu, certyfikat dla szkoły

18. Lekcje z Temidą

„Lekcje z Temidą” to nieodpłatny program edukacyjny, którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Celem programu jest podnoszenie poziomu wiedzy oraz świadomości prawnej wśród dzieci i młodzieży. Ponadto program obejmuje informacje z zakresu prawa konsumenckiego oraz cyberbezpieczeństwa. Klasy VIII

Efekt: Podniesienie świadomości prawnej wśród uczniów klas VIII

19. Mój R.egion jest O.K.

Projekt dotyczył udokumentowania w postaci kroniki najciekawszych miejsc w regionie wałbrzyskim przede wszystkim pod względem historycznym. Projekt miał na celu skłonienie uczniów do zainteresowania się historią regionu oraz pobudzenie ich aktywności turystycznej. Wśród uczniów, którzy zrealizowali ten projekt do końca była Aleksandra Bączek z 8b – klasy VIII

Efekt: Zainteresowanie uczniów historią regionu, pobudzenie aktywności turystycznej

20. Śladami patrona mojej szkoły

Projekt polegał na odwiedzeniu miejsc związanych z Janem Pawłem II, czyli miejsc pielgrzymek JPII, jego wycieczek turystycznych, miejsc gdzie znajdują się relikwie papieża lub miejsc, które upamiętniają JPII, czyli szkoły, ulice, place, pomniki itp. Udział w tym projekcie miał na celu skłonienie uczniów do poznania postaci Jana Pawła II nie tylko jako Polaka Papieża, ale też człowieka aktywnego, który uwielbiał wędrować np. po górach.

Uczennicą, która w pełni zrealizowała ten projekt to Aleksandra Wilczyńska z klasy 8a– Klasy VIII

Efekt: Poznanie Jana Pawła II jako człowieka aktywnego

21. V edycja ,, Być jak Ignacy” pod hasłem „Nauka to przyszłość”

Fundacji PGNiG Ignacego Łukasiewicza. Program podzielony był na 4 etapy, każdy jest poświęcony innemu zagadnieniu: energia, ekologia, transport przyszłości i świat wirtualny. Zachęcał dzieci do zdobywania wiedzy w takich dziedzinach, jak energia, ekologia, transport oraz technologie przyszłości.

Efekt: Poszerzenie wiedzy o zagadnienia związane z: energią, ekologią, transportem przyszłości i światem wirtualnym.

22. Finansoaktywni. Misja: Podatki. To się opłaca organizowany przez Ministerstwo Finansów

Efekt: Uczniowie dowiedzieli się na czym polega właściwe gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi.

23. Bieg po zdrowie

Efekt: Uczniowie poznali skład dymu tytoniowego, wpływ biernego palenia na organizm człowieka. Obliczali straty finansowe powodowane zakupem wyrobów tytoniowych. Wskazywali zalety niepalenia. Uczyli się w asertywny sposób odmawiać Projekt zakończył się sesją plakatową stworzoną przez uczniów.

24. Znajdź Właściwe Rozwiązanie

Efekt: Uczniowie z dużym zainteresowaniem zajmowali się tematem, mając już pierwsze doświadczenia z paleniem papierosów. Zostali zaznajomieni ze składem dymu tytoniowego (chemia), wpływem na funkcjonowanie organizmu (biologia). Doskonalili umiejętność odmawiania (zajęcia z wychowawcą)

25. Pod biało-czerwoną

Projekt realizowany pod patronatem premiera. Zakładał sfinansowanie przez rząd RP zakupu masztów i flag w każdej z gmin, której mieszkańcy dołącza do projektu.

26. Szkoła Pamięta

30.10.20 r. upamiętniona została na stronie szkoły postać Józefa Wiłkomirskiego. Został przeprowadzony konkurs szkolny „Order im. Józefa Wiłkomirskiego”.

 

PROJEKTY DOTYCHCZAS REALIZOWANE: