Projekty

PROJEKTY REALIZOWANE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020:

1. SZCZĘŚLIWA  TRZYNASTKA – NAUCZANIE EKSPERYMENTALNE W 13 PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W WAŁBRZYCHU 

2. „DAISY – KSIĘŻNA, KTÓRA ŁĄCZY DWA MIASTA” WSPÓŁPRACA SZKÓŁ Z MIAST PARTNERSKICH PSZCZYNA – WAŁBRZYCH

Działania, które zostaną podjęte w ramach współpracy:

I. Konkurs historyczny

DAISY – KSIĘŻNA, KTÓRA ŁĄCZY DWA MIASTA

II. Wymiana pocztówek – puzzli

III. Lokalna legenda, opowieść – przygotowanie spektaklu

IV. Gra mobilna „Śladami Hochbergów”

Finał współpracy w roku szkolnym 2019/2020

a) Wymiana dzieci: z każdej szkoły grupa 15-osobowa (łącznie 45 uczniów)

b) Termin: maj/czerwiec 2020

3. SZKOLNE MŁODZIEŻOWE OŚRODKI KOSZYKÓWKI

Szkolne Młodzieżowe Ośrodki Koszykarskie „SMOK” to ogólnopolski projekt PZKOSZ i Ministerstwa Sportu. Unikalny projekt szkoleniowy koszykarskich ośrodków w oparciu o współpracę z klubami sportowymi, które w ostatnich  latach najlepiej szkoliły młodzież. Projekt jest realizowany w szkołach podstawowych i obejmuje szkoleniem chłopców z klas I-V.  Uczniowie są podzieleni na grupy wiekowe i biorą udział w dwóch połtoragodzinnych  treningach tygodniowo. W trakcie szkolenia opanowują podstawy gry w koszykówkę oraz zostaje zaszczepione im  zamiłowaniem do tej gry. Młodzi adepci basketu w trakcie szkolenia mają możliwość spotkać się z profesjonalnymi zawodnikami i doskonalić swoje umiejętności w lokalnych klubach sportowych.

4. „BUDUJEMY MIASTO SZTUKI. WAŁBRZYCH”

Projekt, który wystartował w naszym mieście, ma być początkiem wieloletniego działania artystycznego w szkołach, na podwórkach, elewacjach i ulicach Wałbrzycha oraz w sercach Wałbrzyszan. Poprzez wspólną pracę twórczą, zostanie wyzwolony twórczy potencjał Miasta!  Projekt jest realizowany przez artystę malarza Mariusza Mikołajka, artystów z Fundacji OK.ART, CNiSz Stara Kopalnia oraz Gminę Wałbrzych i Biuro Rewitalizacji.  Nasza szkoła włączyła się w realizację projektu poprzez:

– Organizację wernisażu połączonej ze spotkaniem z wrocławskim artystą Mariuszem Mikołajkiem;

– Organizację warsztatów plastycznych prowadzonych przez Mariusza Mikołajka;

– Udział w wernisażu malarstwa zorganizowanym w II Liceum Ogólnokształcącym;

– Udział w warsztatach ceramicznych, w trakcie których uczniowie wykonywali elementy ceramiczne, które zostaną wykorzystane do tworzenia murali na podwórkach w śródmieściu.

5. „AKADEMIA BEZPIECZNEGO PUCHATKA”

Akademia Bezpiecznego Puchatka to ogólnopolski program edukacyjny skierowany do uczniów klas I szkół podstawowych, obejmujący tematykę związaną z bezpieczeństwem dzieci w czterech sferach: na drodze, w domu, w szkole oraz w Internecie. Honorowy patronat nad programem objęło Biuro Prewencji i Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

 

PROJEKTY DOTYCHCZAS REALIZOWANE: