Projekty

PROJEKTY REALIZOWANE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021:

1. SZCZĘŚLIWA  TRZYNASTKA – NAUCZANIE EKSPERYMENTALNE W 13 PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W WAŁBRZYCHU 

2. „DAISY – KSIĘŻNA, KTÓRA ŁĄCZY DWA MIASTA” WSPÓŁPRACA SZKÓŁ Z MIAST PARTNERSKICH PSZCZYNA – WAŁBRZYCH

Działania, które zostaną podjęte w ramach współpracy:

I. Konkurs historyczny

DAISY – KSIĘŻNA, KTÓRA ŁĄCZY DWA MIASTA

II. Wymiana pocztówek – puzzli

III. Lokalna legenda, opowieść – przygotowanie spektaklu

IV. Gra mobilna „Śladami Hochbergów”

Finał współpracy w roku szkolnym 2019/2020

a) Wymiana dzieci: z każdej szkoły grupa 15-osobowa (łącznie 45 uczniów)

b) Termin: do uzgodnienia

3. SZKOLNE MŁODZIEŻOWE OŚRODKI KOSZYKÓWKI

Szkolne Młodzieżowe Ośrodki Koszykarskie „SMOK” to ogólnopolski projekt PZKOSZ i Ministerstwa Sportu. Unikalny projekt szkoleniowy koszykarskich ośrodków w oparciu o współpracę z klubami sportowymi, które w ostatnich  latach najlepiej szkoliły młodzież. Projekt jest realizowany w szkołach podstawowych i obejmuje szkoleniem chłopców z klas I-V.  Uczniowie są podzieleni na grupy wiekowe i biorą udział w dwóch połtoragodzinnych  treningach tygodniowo. W trakcie szkolenia opanowują podstawy gry w koszykówkę oraz zostaje zaszczepione im  zamiłowaniem do tej gry. Młodzi adepci basketu w trakcie szkolenia mają możliwość spotkać się z profesjonalnymi zawodnikami i doskonalić swoje umiejętności w lokalnych klubach sportowych.

4. SZKOLNY KLUB SPORTOWY

W Publicznej Szkole Podstawowej nr 28w Wałbrzychu realizowany jest program SKS, który stwarza przestrzeń do dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego .

Kółko sportowe motywuje do podejmowania aktywności fizycznej, skupiając się w szczególności na dzieciach i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym oraz nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym. Zajęcia prowadzone w ramach Programu SKS odbywają się w 60-minutowych jednostkach treningowych, dwa razy w tygodniu, w grupie 15 osobowej.

5. AKADEMIA BEZPIECZNEGO PUCHATKA

Akademia Bezpiecznego Puchatka to ogólnopolski program edukacyjny skierowany do uczniów klas I szkół podstawowych, obejmujący tematykę związaną z bezpieczeństwem dzieci w czterech sferach: na drodze, w domu, w szkole oraz w Internecie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY

,,Kubusiowi Przyjaciele Natury” to jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla szkół podstawowych klas 1-3 poświęcony tematyce ekologicznej, organizowany przez markę Kubuś realizowany w roku szkolnym 2020/21.

Jego celem była proekologiczna edukacja dzieci już od najmłodszych lat oraz troska o środowisko naturalne, poznanie podstawowych zasad ekologii, dowiedzenie się, dlaczego warto jeść owoce i warzywa.

6. Pho3nix Active School

Pho3nix Foundation to organizacja społeczna prowadząca szereg inicjatyw edukacyjnych i społecznych, których celem jest popularyzacja aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Ponadto na całym świecie wspiera najbardziej uzdolnione sportowo dzieci, dla których ograniczenia materialne są główną barierą w realizacji marzeń i mistrzowskiej kariery.

Celem fundacji jest stworzenie globalnego systemu profesjonalnego wspierania najbardziej utalentowanych sportowo dzieci, niezależnie od barier związanych z ich sytuacją materialną, społeczną i miejscem zamieszkania.

Pho3nix Foundation jest przedsięwzięciem non profit i nie czerpie żadnych korzyści finansowych na żadnym etapie kariery swoich podopiecznych.

W ramach działań Fundacji Pho3nix na rzecz rozwoju sportu wśród uczniów, PSP28 w Wałrzychu dołączyła do udziału w projekcie Pho3nix Active School – akcji pod patronatem Polskiego Komitetu Olimpijskiego (PKOL), która składa się ze sportowych wyzwań podczas których uczniowie będą wygrywali nagrody rzeczowe dla siebie oraz finansowe dla swojej szkoły.

 

 

 

PROJEKTY DOTYCHCZAS REALIZOWANE: