Uczeń zdolny

„Zostaliście wyposażeni w wielorakie dary i talenty…
Odkrywajcie w sobie te zdolności, cieszcie się nimi i rozwijajcie je.
Niech owocują w waszych rodzinach, szkołach i środowiskach…”
Jan Paweł II

 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28 od 2011 roku należy do
Sieci Szkół Odkrywców Talentów.

Praca z uczniem zdolnym to:

– dostosowywanie metod i form pracy do potrzeb, predyspozycji i uzdolnień

– indywidualizowanie i różnicowanie pracy na lekcji i podczas zajęć pozalekcyjnych

– motywowanie uczniów do udziału w olimpiadach, konkursach, turniejach, obozach naukowych

Stypendium Prezydenta Miasta Wałbrzycha

Za szczególne osiągnięcia w nauce po klasyfikacji rocznej w roku szkolnym 2018/2019 Prezydent Miasta Wałbrzycha przyznał stypendia m.in. uczniom Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wałbrzychu:

  1. Nowacka Lena Joanna
  2. Zatwardnicka Oksana Edyta

 

Oferta zajęć pozalekcyjnych rozwijających uzdolnienia, pasje i zainteresowania uczniów na rok szkolny 2019/2020

Koło plastyczne dla klas II

Zajęcia szachowe dla klas młodszych

Zajęcia szachowe dla klas V i VI

Warsztaty humanistyczne dla klas VI

Chór szkolny

Zespół wokalno – instrumentalny dla uczniów klas II

Warsztaty matematyczne dla klas I i III

Warsztaty matematyczne dla klas starszych

Zajęcia teatralne dla klas III