Uczeń zdolny

„Zostaliście wyposażeni w wielorakie dary i talenty…
Odkrywajcie w sobie te zdolności, cieszcie się nimi i rozwijajcie je.
Niech owocują w waszych rodzinach, szkołach i środowiskach…”
Jan Paweł II

 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28 od 2011 roku należy do
Sieci Szkół Odkrywców Talentów.

Praca z uczniem zdolnym to:

– dostosowywanie metod i form pracy do potrzeb, predyspozycji i uzdolnień

– indywidualizowanie i różnicowanie pracy na lekcji i podczas zajęć pozalekcyjnych

– motywowanie uczniów do udziału w olimpiadach, konkursach, turniejach, obozach naukowych

Stypendium Prezydenta Miasta Wałbrzycha

Stypendia Prezydenta Miasta Wałbrzycha za szczególne osiągniecia w nauce po klasyfikacji rocznej w roku szkolnym 2019/2020 otrzymali następujący uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wałbrzychu:

  1. Lena Nowacka
  2. Oksana Zatwardnicka
  3. Aleksandra Gołąb
  4. Karolina Surówka
  5. Weronika Mazur
  6. Maja Kozak

 

UWAGA! Oferta zajęć pozalekcyjnych rozwijających uzdolnienia, pasje i zainteresowania uczniów na rok szkolny 2020/2021 zostanie zaktualizowana w najbliższym czasie.