Uczeń zdolny

„Zostaliście wyposażeni w wielorakie dary i talenty…
Odkrywajcie w sobie te zdolności, cieszcie się nimi i rozwijajcie je.
Niech owocują w waszych rodzinach, szkołach i środowiskach…”
Jan Paweł II

 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28 od 2011 roku należy do
Sieci Szkół Odkrywców Talentów.

Praca z uczniem zdolnym to:

– dostosowywanie metod i form pracy do potrzeb, predyspozycji i uzdolnień

– indywidualizowanie i różnicowanie pracy na lekcji i podczas zajęć pozalekcyjnych

– motywowanie uczniów do udziału w olimpiadach, konkursach, turniejach, obozach naukowych

Stypendium Prezydenta Miasta Wałbrzycha

Za szczególne osiągnięcia w nauce po klasyfikacji rocznej w roku szkolnym 2018/2019 Prezydent Miasta Wałbrzycha przyznał stypendia m.in. uczniom Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wałbrzychu:

  1. Nowacka Lena Joanna
  2. Zatwardnicka Oksana Edyta

 

Oferta zajęć pozalekcyjnych rozwijających uzdolnienia, pasje i zainteresowania uczniów na rok szkolny 2019/2020

Koło plastyczne dla klas II

Zajęcia szachowe dla klas młodszych

Zajęcia szachowe dla klas V i VI

Warsztaty humanistyczne dla klas VI

Chór szkolny

Zespół wokalno – instrumentalny dla uczniów klas II

Warsztaty matematyczne dla klas I i III

Warsztaty matematyczne dla klas starszych

Zajęcia teatralne dla klas III

Szkolne talenty aktorskie

Julia Wojciuszkiewicz – niewątpliwy talent aktorski

Ma na swoim koncie wiele sukcesów i osiągnięć, a największym z nich jak do tej pory to zdobycie tytułu Laureatki Dolnośląskiej Gali Talentów, gdzie zaprezentowała poruszający monodram „Grzeczna – niegrzeczna”. Julka  ma świetną dykcję, dużą ekspresję, a na scenie czuje się jak ryba w wodzie. Rozwija swój talent w szkolnym kółku teatralnym, uczęszczała również na warsztaty teatralne do TliA.  W sztukach gra główne role, a jej talent zachwyca publiczność i jurorów.

Szkolne grupy teatralne

Na terenie PSP 28  prężnie działa koło teatralne klas młodszych. W tym roku szkolnym osiągnęli kolejny już sukces  w Powiatowym Przeglądzie Sztuk Promujących Zdrowie „Wybieram Zdrowie”. Za sztukę „Pokusa” otrzymali 1 miejsce i wygrali dla szkoły nowy laptop.

 

W PSP 28  są też warsztaty teatralne dla  uczniów zdolnych teatralnie z klas VI i VII . Są to zajecia w ramach projektu Urzędu Miejskiego „Zagłębie Twórczości”. Projekt  realizowany jest we współpracy z Monarem i TliA  i ma na celu rozwijanie kreatywności młodzieży poprzez min. tworzenie scenariuszy spektakli, doskonalenie gry aktorskiej i ruchu scenicznego, tworzenie scenografii.

„Pasje i marzenia”  to autorska sztuka teatralna uczniów i opiekunek  stworzona  w ramach projektu .  Jest  promocją zdrowego i aktywnego stylu życia oraz zachęca młodzież do rozwoju swoich talentów.  Sztuka otrzymała I miejsce w miejskim konkursie „Nie biorę, nie piję, nie palę” oraz I miejsce  w Powiatowym Przeglądzie Sztuk Promujących Zdrowie „Wybieram Zdrowie”, była wystawiana również w szkole dla rodziców i uczniów.