Nauczyciele

ROK SZKOLNY 2022/2023

Poniżej znajdują się listy nauczycieli pracujących w Publicznej Szkole Podstawowej nr 28                       w Wałbrzychu

 

Wychowawcy klas 

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów

Pedagog i psycholog szkolny 

Biblioteka szkolnaBiblioteka szkolna 22_23

Świetlica szkolna Świetlica szkolna 22_23