Nauczyciele

ROK SZKOLNY 2019/2020

 

WYCHOWAWCY KLAS

1 A  Katarzyna Murzacz

1 B  Wioletta Uliczka

 

2 A   Beata Detyna – Bujak

2 B    Renata Małycha – Duda

 

3 A    Beata Nowak

3 B    Edyta Wichowska

 

4 A   Perkowska Anna

4 B   Marta Walczak – Kałucka

 

5A   Krystyna Kmak – Mocha

5 B   Artur Chmielewski

5 C   Agnieszka Mazur

 

6 A   Agnieszka Gratzke

6 B   Beata Furtyk

6 C   Małgorzata Jackowiak

6 D   Joanna Piszczatowska

 

7 A   Edyta Bober

7 B   Piotr Perkowski

7 C   Natalia Szwan – Zarzycka

 

8 A   Katarzyna Walczak

8 B   Aldona Kaczmarczyk

8 C   Dorota Gwóźdź

 

NAUCZYCIELE POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

 

JĘZYK POLSKI

Dorota Gwóźdź

Krystyna Kmak-Mocha

Edyta Bober

Ewa Gulińska

 

HISTORIA

Marta Walczak – Kałucka

Robert Strzeszewski

 

JĘZYK ANGIELSKI

Anna Karska – Glica

Agnieszka Gratzke

Małgorzata Jackowiak

Sandra Gmyrek

Natalia Prałat

 

JĘZYK NIEMIECKI

Katarzyna Walczak

 

PRZYRODA

Anna Perkowska

Mirosława Ludwiczuk

Artur Chmielewski

 

BIOLOGIA

Anna Perkowska

Mirosława Ludwiczuk

 

MATEMATYKA

Halina Baranowska

Aldona Kaczmarczyk

Piotr Perkowski

Beata Furtyk

 

INFORMATYKA

Agnieszka Mazur

Piotr Perkowski

 

FIZYKA

Beata Furtyk

Wioletta Leputa-Stitou

 

CHEMIA

Anna Perkowska

Wioletta Leputa-Stitou

 

GEOGRAFIA

Artur Chmielewski

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Marek Mazur

Joanna Piszczatowska

Artur Chmielewski

Małgorzata Jankowska

Małgorzata Tumidajewicz

 

RELIGIA

Paula Schöninger

ks. Grzegorz Kwiatkowski

Monika Chojnacka

 

ETYKA

Urszula Karnasiewicz

 

MUZYKA

Anna Golczak

 

PLASTYKA

Natalia Szwan-Zarzycka

Anna Golczak

 

TECHNIKA

Anna Golczak

 

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

Mirosława Ludwiczuk

Anna Perkowska

 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Joanna Piszczatowska

 

DORADZTWO ZAWODOWE

Magdalena Wierzbicka

 

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Beata Myjak

 

PEDAGOG SZKOLNY

Magdalena Wierzbicka

Natalia Szwan – Zarzycka

 

PSYCHOLOG SZKOLNY

Anna Niedźwiedzka

 

BIBLIOTEKA SZKOLNA

Elżbieta Dereń

Agnieszka Żabińska

 

ŚWIETLICA SZKOLNA

Anna Bugaj

Agnieszka Żabińska

Elżbieta Denisów

Renata Korulczyk

Wioletta Uliczka