Jan Paweł II

Podsumowanie działań 2019/2020

W roku szkolnym 2019/2020 zostały zrealizowane działania, które można podzielić na kilka obszarów.

Wzięliśmy udział:

– w akcji „Pola nadziei” wałbrzyskiego Hospicjum im. Jana Pawła II;
– w ogólnopolskich akcjach: „Szlachetna paczka”, „Zostań Aniołem Stróżem Dziecka z Oddziału Onkologicznego”,
„Ile waży św. Mikołaj”; „Opatrunek na ratunek”
– w Orszaku Trzech Króli, który podążał ulicami Wałbrzycha;
– w WOŚP- obejrzeliśmy spektakl „Jak rodzi się dobro” przygotowany przez młodzież z I LO w Wałbrzychu;
– w widowisku poetycko-muzycznym zorganizowanym przez Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość pod hasłem
„Mali Bohaterowie. Nasze serduszka Tobie, Ojczyzno”;
– w wirtualnym czuwaniu zorganizowanym przez Centrum Myśli Jana Pawła II z okazji 15. rocznicy śmierci Papieża Polaka;
– w wymianie pocztówkowej między szkołami noszącymi imię Jana Pawła II z okazji setnej rocznicy urodzin Papieża Polaka.

Pomogliśmy:

– dzieciom z Republiki Środkowej Afryki oraz z Borysławia, a także Rodakom na Kresach;
– pacjentom przebywającym w wałbrzyskim Hospicjum im. św. Jana Pawła II;
– podopiecznym fundacji „A kogo?” – przekazaliśmy 248 starych kluczy;
– podopiecznym wałbrzyskiego schroniska dla zwierząt – przekazaliśmy produkty żywnościowe dla psów i kotów, a także miski i koce.

Zorganizowaliśmy:

– XIV Powiatowy Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II pod hasłem „Wstańcie, chodźmy – I pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny”
– Szkolny Dzień Papieski;
– kiermasz świąteczny oraz Kawiarenkę Dobrego Serca , z których zebrane pieniądze przeznaczyliśmy na cele charytatywne;
– Szkolne Jasełka;
– akcję „Dobry uczynek na stulecie urodzin św. Jana Pawła II”.

Otrzymaliśmy:

– statuetkę „Anioła Hospicjum” za bezinteresowne niesienie pomocy, dawanie siebie innym i pomnażanie dobra;
– pozdrowienia i podziękowania ze szkoły w Republice Środkowej Afryki.

Przyznaliśmy:

– po raz kolejny nagrodę „Lolek”. Otrzymała ją Karolina Surówka z kl. 8b za twórcze rozwijanie pasji i zainteresowań, otwartość, życzliwość oraz postawę zgodną z nauczaniem św. Jana Pawła II.

Mottem naszej pracy dydaktyczno-wychowawczej były słowa św. Jana Pawła II:

„Wypłyń na głębię! Odkryj głębię własnego ducha. Wnikaj w głębię świata”