Jan Paweł II

28 kwietnia 2006 roku Rada Miejska Wałbrzycha podjęła uchwałę nr LII/384/06, na mocy której Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28 w Wałbrzychu otrzymała imię Jana Pawła II.

3 marca 2006 r. szkoła otrzymała także oficjalną zgodę Świdnickiej Kurii Biskupiej na nadanie placówce imienia Jana Pawła II.

Decyzja o wyborze Patrona w osobie Ojca Świętego została zainicjowana przez młodzież szkolną i poprzedzona wieloletnią pracą wychowawczą całego grona pedagogicznego.

Od wielu lat uważnie śledziliśmy działalność Papieża, wsłuchiwaliśmy się w Jego słowa. Braliśmy udział w różnych konkursach i zajmowaliśmy w nich czołowe miejsca, a prace naszych uczniów znalazły się w publikacji książkowej poświęconej Janowi Pawłowi II. Przeprowadziliśmy wśród uczniów i rodziców ankietę, której celem było poznanie zdania społeczności szkolnej dotyczącej patrona. Ankieta potwierdziła słuszność naszego wyboru.  Ponadto od wielu lat wspólnie z naszymi uczniami przeżywaliśmy ważne dla nich etapy duchowego rozwoju – Komunię Świętą. Rokrocznie pielgrzymowaliśmy do Częstochowy, zasiadaliśmy do stołu wigilijnego, śpiewaliśmy kolędy, przygotowywaliśmy jasełka, wspólnie przeżywaliśmy święta Wielkiej Nocy. Nie zapominaliśmy o potrzebujących. Uczestniczyliśmy w uroczystościach patriotycznych, podczas których – zgodnie z nauką Jana Pawła II – dawaliśmy wyraz poszanowania tradycji i historii naszej Ojczyzny.

Pierwszym sygnałem uzasadniającym wybór Jana Pawła II na Patrona szkoły stał się Dzień Życzliwości, obchodzony 21 listopada 2005 r. Jednomyślnie jako osobę życzliwą dzieci wskazały postać Karola Wojtyły, Papieża Polaka. Dla wielu z nich Papież stał się niekwestionowanym autorytetem i wzorem do naśladowania, zarówno w kwestii wiary, jak również w stosunku do drugiego człowieka, przyrody, zamiłowania do turystyki, sportu i nauki.

Nadanie naszej szkole imienia Jana Pawła II zapoczątkowało szereg różnorodnych działań zainspirowanych życiem i nauczaniem Papieża Polaka….

W codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej uczymy dzieci wrażliwości, otwartości
i aktywności społecznej. Chcemy, by wierzyli w słowa kierowane do nich przez Jana Pawła II: „Możecie stworzyć nowy sposób życia, jeśli będziecie umieli w sposób godny być prostymi”.