Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2022/2023

 

 

Warsztaty matematyczne – K. Murzacz

Warsztaty z robotyki – A. Bugaj

Warsztaty plastyczne – B. Detyna –Bujak

Zespół muzyczny – A. Golczak

Warsztaty teatralne – B. Nowak

Edukacja przez szachy – E. Wichowska

Chór szkolny – A. Golczak

Warsztaty humanistyczne – D. Gwóźdź

Warsztaty regionalne – M. Walczak- Kałucka

Warsztaty humanistyczne- E. Bober

Warsztaty humanistyczne- D. Gwóźdź

Warsztaty humanistyczne- K. Kmak-Mocha

Warsztaty matematyczne- P. Perkowski

Warsztaty matematyczne- N. Czwakiel