Podziękowania

PODZIĘKOWANIA ROKU SZKOLNYM 2019/2020:

♦ Podziękowania dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 28 im. Jana Pawła II w Wałbrzychu od Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu za udział w jury dziecięcym w IV edycji Festiwalu Małych Prapremier.

♦ Podziękowania dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 28 im. Jana Pawła II w Wałbrzychu od Prezydenta Miasta Wałbrzycha za aktywny udział i sprawne przeprowadzenie akcji sadzenia drzew i winobluszczy w ramach międzynarodowego Dnia Drzewa.

♦ Podziękowania dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 28 im. Jana Pawła II w Wałbrzychu od Zastępcy Prezydenta Miasta Wałbrzycha za aktywny udział w organizowanych przez miasto Wałbrzych miejskich obchodach 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

♦ Podziękowanie dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 28 im. Jana Pawła II w Wałbrzychu od Ministra Edukacji Narodowej za udział w akcji Szkoła Pamięta.

♦ Podziękowanie dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 28 im. Jana Pawła II w Wałbrzychu od Ministra Edukacji Narodowej za wspólne odśpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego” w ramach akcji „Szkoła do hymnu”.

♦ Podziękowania dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 28 im. Jana Pawła II w Wałbrzychu od Zarządu PTOP za współpracę i aktywny udział w kolejnej akcji sadzenia żonkili „Pola Nadziei 2019”.

♦ Podziękowania dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 28 im. Jana Pawła II w Wałbrzychu od Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio  za udział w akcji „Opatrunek na Ratunek”.

♦ Podziękowania dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 28 im. Jana Pawła II w Wałbrzychu od Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej, oddział w Wałbrzychu, za zbiórkę darów dla akcji „Św. Mikołaj u dzieci w Borysławiu”.

♦ Podziękowania dla Pani Elżbiet Denisów z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 28 im. Jana Pawła II w Wałbrzychu od Prezesa Centrum Rozwoju Regionalnego za udział w lekcji „Pomocne serce”.