Podziękowania

PODZIĘKOWANIA ROKU SZKOLNYM 2021/2022:

♦ Podziękowania dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 28 im. Jana Pawła II w Wałbrzychu za pomoc udzieloną Schronisku dla zwierząt w Wałbrzychu.

♦ Podziękowania dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 28 im. Jana Pawła II w Wałbrzychu od Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie za udział w internetowym badaniu ankietowym przeprowadzonym w ramach projektu badawczego pt. „Auschwitz w pamięci społecznej Polaków po 75 latach” .

♦ Podziękowania dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 28 im. Jana Pawła II w Wałbrzychu od Zarządu PTOP za zaangażowanie w promowanie idei w ramach corocznej akcji „Pola nadziei”.

PODZIĘKOWANIA ROKU SZKOLNYM 2020_2021

Podziękowania w roku 2019-2020