Podziękowania

PODZIĘKOWANIA ROKU SZKOLNYM 2020/2021:

♦ Podziękowania dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 28 im. Jana Pawła II w Wałbrzychu za realizację Ogólnopolskiego Programu Kraina Muzyki.

♦ Podziękowania od Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu filia w Wałbrzychu dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 28 im. Jana Pawła II w Wałbrzychu za wygłoszenie wykładu pt. „Polska droga do niepodległości – czyli dlaczego obchodzimy święto 11 listopada?” w ramach seminarium „Niepodległość – wiem, rozumiem, czuję”.

♦ Podziękowania od Ministerstwa Edukacji Narodowej dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 28 im. Jana Pawła II w Wałbrzychu za wspólne odśpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego” w ramach akcji „Szkoła do hymnu”.

♦ Podziękowania oraz dyplom uznania za pomoc przy organizacji oraz aktywny udział w akcji edukacyjnej X Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia.

♦ Podziękowania dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 28 im. Jana Pawła II w Wałbrzychu od Ministra Edukacji i Nauki za udział w III edycji akcji Razem na Święta.

♦ Podziękowania dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 28 im. Jana Pawła II w Wałbrzychu od seniorów i pracowników Domu Seniora Jantar w Rybnicy Leśnej za życzenia i zajączki wielkanocne.

♦ Podziękowania dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 28 im. Jana Pawła II w Wałbrzychu od Dyrektora Muzeum Historii Żydów Polskich za udział w akcji społeczno – edukacyjnej Żonkile upamiętniające 78. rocznicę powstania w getcie warszawskim.

Dyplom dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 28 w Wałbrzychu za udział w międzynarodowej kampanii Global Money Week (GMW) Światowy Tydzień Pieniądza

♦ Podziękowania dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 28 w Wałbrzychu od organizatorów międzynarodowego projektu edukacyjnego Pearson i BBC za udział w Pearson and BBC Live Classes International Educational Project

Dyplom uznania dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 28 w Wałbrzychu za przygotowanie uczniów do IV Ogólnopolskiego Konkursu Kaligraficznego im. Janusza Korzeniowskiego

♦ Podziękowania dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 28 w Wałbrzychu za udział w programie edukacyjnym Przygody Kota Ciepłosława

Podziękowania w roku 2019-2020