Laboratoria Przyszłości

Laboratorium Przyszłości 2023/24

luty – kwiecień

grudzień – styczeń

laboratorium 23-24 wrzesień – listopad

 

Laboratorium Przyszłości 2022/23

# Laboratoria Przyszłości – czerwiec

# Laboratoria Przyszłości – maj

#Laboratoria Przyszłości – kwiecień

#Laboratoria Przyszłości – marzec

# laboratoria przyszłości – luty

# Laboratoria przyszłości – styczeń

#Laboratoria Przyszłości – grudzień

#Laboratoria Przyszłości – listopad

#LaboratoriaPrzyszłości – październik

#LaboratoriaPrzyszłości – wrzesień

Od 1 września 2022 nasza szkoła rozpoczęła realizację programu #LaboratoriaPrzyszłości. Chcielibyśmy przybliżyć informację o programie,  jak również o sprzęcie, który został zakupiony w ramach dofinansowania, a także jego wykorzystaniu na zajęciach planowanych do realizacji w naszej szkole w roku szkolnym 2022/2023.

 O programie

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Misją programu jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Inicjatywa ta jest ukierunkowana na budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach Laboratoriów Przyszłości organy prowadzące szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe warte ponad miliard złotych, dzięki któremu miliony polskich uczniów będą mogły uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności. Wsparcie będzie przekazane w całości z góry – bez konieczności wniesienia wkładu własnego.

Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym. Wzrost innowacyjności oraz rozwój technologiczny spowodował, że umiejętności matematyczne, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

Laboratoria Przyszłości to kolejny krok w stronę wzmocnienia i uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności w tych obszarach przez uczniów.

Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwolą uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.

https://www.gov.pl/web/laboratoria/uchwala

https://www.gov.pl/web/laboratoria

Nasza szkoła

W ramach programu #LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI  otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 100% na zakup specjalistycznego sprzętu do prowadzenia zajęć edukacyjnych oraz pozalekcyjnych.

W ramach programu szkoła zakupiła następujący sprzęt:

Wyposażenie podstawowe

 • Drukarka 3d z akcesoriami – w tym laptop i filamenty
 • Lutownica
 • Mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami
 • Kamera cyfrowa
 • Statyw
 • Mikroport z akcesoriami
 • Mikrofon kierunkowy
 • Oświetlenie do realizacji zadań
 • Gimbal
 • Aparat fotograficzny z akcesoriami
 • Konsola /mikser dźwięku

Robotyka

 • Klocki do samodzielnej konstrukcji
 • Gogle Wirtualnej rzeczywistości
 • Robot edukacyjny z akcesoriami
 • Pen 3D z akcesoriami
 • Skaner kompatybilny (z drukarką 3D)
 • Wizualizer (kompatybilny z mikroskopem)

Wyposażenie stanowisk

 • Stół warsztatowy
 • Gablota zamykana
 • Krzesła obrotowe
 • Stoły zajęciowe
 • Szafa na narzędzia

Części zamienne

 • Ołówek stolarski, klej, wkłady klejowe do pistoletu,

Pomoce projektowe

 • Plansze z akcesoriami
 • Schemat poglądowy

Narzędzia do obróbki

 • Pistolet do klejenia
 • Akumulatorowa wiertarko- wkrętarka
 • Kombinerki
 • Śrubokręty
 • Obcęgi
 • Taśma miernicza
 • Młotek drewniany
 • Taker
 • Laminarka
 • Gaśnica
 • Rękawice ochronne

Plansze dydaktyczne – chemia: 14 plansz

 • Masa atomowa i cząsteczkowa, układ okresowy pierwiastków, zależność rozpuszczalności ciał stałych w wodzie od temp. , zależność rozpuszczalności gazów w wodzie
 • Instrukcja p/ pożarowa
 • Regulamin pracowni chemicznej
 • Budowa materii.
 • Kwasy nieorganiczne
 • Wiązania chemiczne w cząsteczkach cz.1 i 2
 • Rozpuszczalność soli i wodorotlenków

Plansze dydaktyczne – biologia: 16 plansz

 • Dziura ozonowa
 • efekt cieplarniany
 • powstanie kwaśnych deszczy
 • Smog,
 • Zanieczyszczenia wód, segregacja odpadów
 • Przykłady drzew liściastych i iglastych,
 • Pospolite drzewa liściaste w Polsce
 • rośliny naszych jezior
 • zboża i rośliny przemysłowe
 • budowa komórki roślinnej
 • budowa komórki zwierzęcej

Plansze dydaktyczne – fizyka

 • Budowa ciał stałych cieczy i gazów
 • Dyfuzja
 • Gęstość ciał stałych
 • Konstrukcja obrazów w zwierciadle płaskim
 • Własności obrazów w otrzymanych soczewkach od A-C i od D-E
 • Soczewki, zjawiska odbicia światła , zjawiska załamania światła zwierciadło sferyczne
 • Zasady dynamiki 1-3
 • pęd,
 • tarcie statyczne i kinetyczne

Plansze dydaktyczne – matematyka

 • Bryły obrotowe, czworokąty, graniastosłupy, okrąg , koło,
 • Ostrosłup, podstawowe symbole i oznaczenia matematyczne. Pola objętości figur przestrzennych pola i obwód figur płaskich, rodzaje kątów płaskich, trójkąty, twierdzenie Pitagorasa, wielościany foremne, zależności między bokami i katami, układ współrzędnych, cechy przystawania i podobieństw trójkątów , potęgi,

Plansze dydaktyczne – technika

 • Drewno, otrzymywanie stali i żeliwa
 • Narzędzia do ręcznej obróbki drewna

Powyższy sprzęt zostanie  wykorzystany  na zajęciach  przedmiotowych, zajęciach z wychowawcą oraz na ewentualnych zajęciach dodatkowych realizowanych w ramach kółek tematycznych lub przedmiotowych.

Na zbliżający się rok szkolny został opracowany harmonogram zajęć w który włączone zostały wszystkie klasy uczęszczające do naszej szkoły, tj. od klasy 1- 8 szkoły podstawowej.