Kalendarz

Kalendarz roku szkolnego 2024/2025 Publicznej Szkoły Podstawowej nr 28 im. Jana Pawła II w Wałbrzychu

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. nr 46, poz. 432 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603 ze zm.)

 

2 września 2024 – rozpoczęcie roku szkolnego 2024/25

 

 

 

 

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28 im. Jana Pawła II w Wałbrzychu zastrzega sobie prawo do wszelkich zmian w kalendarzu szkolnym.