Sklepik szkolny

S K L E P I K   S Z K O L N Y  „P O D  B U D Ą”

ajent: Justyna Sienkiewicz
godziny: 7.30 – 13.45
dostawca obiadów: firma Rudex
wydawanie obiadów: (po wcześniejszym zamówieniu) godz. 12.30

 

Oferta sklepiku – zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016 poz. 1154)

Sklepik oferuje:

napoje owocowe

pieczywo cukiernicze

kanapki / bułki z s zynką, serem, warzywami

suszone owoce, chrupki kukurydziane

na ciepło: tosty, hot dogi, serowak ( bułka na ciepło z serem żółtym)

Regulamin sklepiku oraz stołówki znajduje się tutaj Regulamin stołówki i sklepiku