Pedagog

P E D A G O G   S Z K O L N Y

mgr Magdalena Wierzbicka 

Poniedziałek: 9.30 – 13.30

Wtorek:          9.30 – 14.30

Środa:            9.30 – 13.30

Czwartek:      9.30 – 14.30

Piątek:           9.30 – 13.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mgr Natalia Szwan – Zarzycka

Poniedziałek: 8.00 – 12.00

Środa:            8.00 – 11.30

Czwartek:      8.00 – 10.30

Piątek:          10.00 – 11.00