„Jan Paweł II – Przyjaciel Młodzieży” konkurs

W środę, 10 czerwca, odbyło się rozstrzygnięcie konkursu „Jan Paweł II – Przyjaciel Młodzieży”. Konkurs organizowany jest w ramach obchodów Roku Młodzieży w Wałbrzychu, ustanowionego chwałą Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia 2023 roku. Wpisuje się także w realizację kierunków polityki oświatowej na rok szkolny 2023/2024.

Hasłem przewodnim są słowa „Młodzi mają moc”, które wiążą się z programem zapoczątkowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu, a zadaniem uczestników było przedstawienie postaci Papieża-Polaka jako osoby dla której nie było obojętne najmłodsze pokolenie.

Przewidziane były dwie grupy uczestników – uczniowie klas I-IV (praca plastyczna) oraz uczniowie klas V-VIII (prezentacja multimedialna). Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, a dla każdej z grup zostały przewidziane oddzielne nagrody za zajęcie miejsc o I do III.