Nasze szkolne SMOKI

 Rozpoczął się nowy rok szkolny a wraz z nim zajęcia SMOK czyli treningi  Szkolnych Młodzieżowych Ośrodków Koszykarskich . Tak jak w poprzednich latach zostały utworzone 3 grupy treningowe. Do najmłodszej należą uczniowie z klas pierwszych. Drugą grupę stanowią dzieci z klas 2 i 3. Zajęcia w tych grupach prowadzi p. M. Jankowska. W skład ostatniej z grup, najstarszej, wchodzą uczniowie z klas 4 i 5. Ta grupa trenowana jest przez p. M.Mazura. Półtoragodzinne treningi od uczniów wymagają wiele wysiłku, dyscypliny i rzetelności w wykonywaniu każdego zadania. Młodym koszykarzom życzymy wytrwałości i zadowolenia z zajęć.