Śladami Daisy

26 – 27 stycznia 2023r. to dni, w których w PSP 28 nastąpiło podsumowanie projektu „Daisy – różne oblicza dobra”. Rok 2023 został ogłoszony w Wałbrzychu ROKIEM DAISY von PLESS.  Uczniowie PSP 28 aktywnie włączyli się do działań  realizując  projekt: „Daisy – różne oblicza dobra”. Postanowiliśmy połączyć postać Daisy z WOŚP i podsumować projekt uroczystością szkolną.  Odpowiedź na pytanie – Co łączy postać księżnej Daisy z Jurkiem Owsiakiem i jego WOŚP? – uczestnicy uroczystości mogli znaleźć w prezentowanym przez szkolną grupę teatralną spektaklu „Śladami Daisy”, w wysłuchanych  fragmentach pamiętników księżnej Daisy,  przeczytanych przez p. Angelikę Cegielską, aktorkę  Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu, a także wsłuchując  się w opowieści i wywiad z samą Daisy, w którą wcieliła się p. Joanna Amelańczuk, przewodniczka po Zamku Książ. W czasie uroczystości, obok wymienionych atrakcji, wszyscy mogli  podziwiać  pokaz mody z końca XIX i początku XX wieku, zaprezentowany przez uczennice klas VIII. Idąc śladami Daisy, Samorząd Uczniowski zorganizował wielką akcję  charytatywną na rzecz WOŚP, puszkę zasilali również goście, którzy przybyli na uroczystość.