Realizacja ogólnopolskiego projektu ,,Razem przez Świat”

Świetlica szkolna realizuje dwa ogólnopolskie projekty edukacyjne.

Jednym z nich jest Ogólnopolski Projekt Edukacyjny ,,Razem przez Świat” ,którego głównym celem  jest wzmocnienie poczucia więzi z rodziną, klasą, szkołą, miastem ojczystym krajem. Kształtowanie poczucia własnej tożsamości -fundamentu tworzenia tolerancyjnych postaw .

W ramach zajęć, które odbywały się celem zrealizowania jednego z  siedmiu modułów pt. Ojczyzna dzieci ze świetlicy szkolnej z klasy 3a wykonały przestrzenną Mapę Polski .Zajęcia były zrealizowane w dwóch etapach .Najpierw dzieci zapoznały się z położeniem Polski na mapie świata, podziałem Polski na województwa ,największe miasta i rzeki. Następnie przyszedł czas na działanie twórcze, mianowicie wykonywanie figurek z plasteliny, modeliny i kery. Mapa została pomalowana i wypełniona naszymi cudownie własnoręcznie wykonanymi postaciami i budowlami ,które nierozłącznie kojarzą nam się z danym miastem .Świetlica szkolna znów została wzbogacona o kolejny materiał edukacyjny, tym razem wykonany przez nas samych ,co sprawiło nam wiele radości.