Zajęcia edukacyjne „Proszę z dyspozytorem!”

W związku z Europejskimi Dniami Dziedzictwa 2022, dzieci z klasy 2a były w Starej Kopalni na zajęciach edukacyjnych – ,,Proszę z dyspozytorem!”. Zajęcia połączone były ze zwiedzaniem ekspozycji muzealnej oraz z grami i zabawami tematycznymi. Celem spotkania było wyjaśnienie istotnej roli łączności i komunikacji w obliczu działania i funkcjonowania całego zakładu górniczego. Podczas zajęć poznały rożnego rodzaju systemy sygnalizacyjne, telefony i sposoby komunikacji. W części warsztatowej wzięły udział w grach i zabawach animacyjnych z wykorzystaniem szyfrów, haseł i zagadek.