Uroczystość ku czci Matki Bożej Bolesnej

15 września 2022r. uczniowie, nauczyciele, pani dyrektor wraz z pocztem sztandarowym wzięli udział w uroczystości związanej z odpustem ku czci Matki Bożej Bolesnej – Patronki Miasta Wałbrzycha.