Szkolny Konkurs Wiedzy o Języku Polskim dla uczniów klas szóstych

„A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają” Te słowa Mikołaja Reja towarzyszyły tegorocznemu konkursowi dla uczniów klas szóstych. Język polski, którym posługujemy się codziennie, potrafi przysporzyć  niejednemu użytkownikowi języka wielu problemów. Jednakże nasi uczniowie świetnie poradzili sobie z wieloma pułapkami językowymi.

Na początku spotkania uczniowie zapoznali się z prezentacją dotyczącą historii wyodrębnienia się języka polskiego z łaciny. Następnie poznali najstarsze zabytki piśmiennictwa polskiego i sylwetki pierwszych twórców, którzy zrezygnowali z pisania tekstów po łacinie i rozpoczęli rozwój piśmiennictwa literackiego w języku polskim.

Po tym wstępie uczniowie przystąpili do rozwiązywania zadań konkursowych, które dotyczyły zagadnień z ortografii, interpunkcji, fleksji, składni, fonetyki, zasobów leksykalnych oraz znajomości polskiego alfabetu.

Oto wyniki uczniów:

I miejsce – Eliza Długoszewska – kl. 6b

II miejsce – Anna Żukowska i  Pola Bartnicka – kl. 6a